ขอขอบคุณผู้ให้

ตั้งแต่เกิดมาผมได้รับอะไรมากมาย ขอขอบคุณทุกคน ด้วยคลิปนี้ก่อนเลย

About Me & Thank you

ได้โอาสจากคนไม่มีอะไรเลยกลายมาเป็นคนที่มีทุกอย่าง มีความเชียวชาญด้าน MLM ด้าน IT ด้านความเป็นผู้นำและอื่นๆ อีกมากที่ประมุลค่าไม่ได้

ขอบคุณตนเองในทุกอดีตชาติอันไม่อาจนับจะประมาณได้ ที่ได้ทำความดี รักษาศีลจนได้มาเกิดบนผืนแผ่นดินไทย
ขอบพระคุณองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่บารมีคุ้มครองแผ่นดินนี้ให้ร่มเย็นตลอดมา
ขอบคุณที่ได้เกิดเป็นลูกชาวนา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ผมได้ประสบการณ์ชีวิตจากรากหญ้าที่มีความสุขกับธรรมชาติ
ขอบคุณคุณแม่แป้งที่อุ้มท้องและทนุถนอมทำให้ผมเกิดมาเลี้ยงง่าย เรียนรู้เร็วตั้งแต่ยังเด็ก
ขอบคุณคุณพ่อคำสีที่ทำงานหนักตลอดชีวิตแม้จะเพียงเป็นชาวนาก็ สามารถเลี้ยงดูส่งเสียให้ลูกมีเหมือนคนอื่น และสอนลูกเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุรี่ และรู้จักใช้จ่ายประหยัด จนทำให้ผมเป็นคนดีทุกวันนี้
ขอบคุณคุณครูวิเชียรครูคนแรกชั้น ป 1 ที่ปลูกฝังให้เริ่มเรียนเก่ง จนทำให้ผมรักเรียนและเป็นที่ 1 ของชั้นจนถึง ม 6 และจนได้สิทธิ์สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยก่อนใครๆ ขอบคุณเพื่อนร่วมห้องทุกคนที่ให้โอกาสและยอมรับผมเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ ป 1 ถึง ม 6 ทุกชั้นทุกปีแ
ขอบคุณเพื่อนร่วมโรงเรียนโคกเมยฯ โรงเรียนโคกศรีเมือง โรงเรียนกมลาไสย ที่เลือกผมเป็นประธานนักเรียนในชั้น ป. 6 ม. 3 และ ม. 6 ซึ่งทำให้ผมได้เป็นผู้นำตั้งแต่เด็ก ทำให้จบมาทำงานได้เป็นผู้จัดการทุกบริษัทนับจากเริ่มงาน และเป็นผู้นำเครือข่ายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
ขอบคุณอาจารย์ประยูรที่สอนให้เป็นนักคิดเลขเร็วได้ที่ 1 ของตำบล ตั้งแต่ ป.6 จนทำให้ผมเก่งเลขและคิดเป็นอันเป็นพื้นฐานของวิศวกร
ขอบคุณอาจารย์ เนาวรัตน์ที่เป็นทั้งพี่ชายและครู สอนให้ผมรู้ว่าหัวใจของความเป็นผู้นำคือผู้ให้
ขอบคุณอาจารย์ ไชย์ยศที่สอนผมให้เป็นนักศิลปะครั้งแรก จากที่วาดภาพไม่เป็นเลยจนประกวดภาพเหมือนได้อันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับมัธยมต้นซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกที่ทำให้ผมรู้ว่า อะไรก็เป็นไปได้หากฝึกฝน และทำให้ผมรู้จักสังเกตรายละเอียดต่างๆของทุกอย่าง และ
ขอบคุณอาจารย์ทวีที่ต่อยอดศิลปการวาดภาพระดับสูงทำให้ผมรักงาน creative และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมได้มาทำงานในบริษัท โฆษณายักษ์ใหญ่จนถึงทุกวันนี้และมีความรู้ในการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามาระดับหนึ่งได้
ขอบคุณอาจารย์ สุรชัยครูสอนวิชาฟิสิกส์ ม.5 ที่สอนผมว่า ต้องทำธุรกิจจึงจะรวยก่อนที่ผมจะได้อ่าน หนังสือ พ่อรวยสอนลูกของ Robert Kiyosaki เสียอีก และก็ต้อง
ขอบคุณ RobertKiyosaki ที่ทำให้ผมตัดสินใจทำธุรกิจอย่างจริงจังนับจากได้อ่านหลังสือ ของเขา
ขอบคุณอาจารย์ผ่องศรี ที่แนะนำ Amway ให้ผมได้ทำตั้งแต่ ม.6 และได้อบรมวิชาเครือข่าย และได้เห็นความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายนับจากนั้น
ขอบคุณอาจารย์สมพร ครูสอนภาษาอังกฤษ ม. 4 โรงเรียนกมลาไสย ที่ทำให้ผมจากสะกดคำว่า Student ไม่ออกให้เก่งภาษาอังกฤษ จนสามารถสอบทุน AusAid ของรัฐบาลออสเตตรเลียได้ไปเรียน ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม และ IT ที่มหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย จนทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากลูกชาวนาสู่สังคมคนชั้นกลางและ ไฮโซทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับจากนั้น
ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อนร่วมรุ่นเกียร์ 37ปี 1และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยื่นฟอร์มสมัครทุนออสเตรเลียให้ ขอบคุณรัฐบาลไทยในขณะนั้น
ขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้ทุน แบบให้เปล่า
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา IT ขอบคุณรุ่นพี่ที่แนะนำให้เปลี่ยนจากสาขาโยธามาเป็น โทรคมนาคม ที่ได้เรียน IT เป็นสำคัญและทำให้ผมได้นำมาใช้ในงานและในธุรกิจออนไลน์
ขอบคุณ Lindsay Sale เจ้านายคนแรกในไทย ที่รับผมทำงานเป็น System Manager และพูด recognize ผมต่อคณะทูตออสเตรเลียในงานสัมนาที่สถานทูต ว่าเป็นผมวิศวกรที่ดีที่สุดในไทย (ทั้งๆที่ไม่จริง) และนั่นทำให้ผมเรียนรู้วิชาการบริหารองค์กร บริหารคนและลูกน้องให้ทำงานให้อย่างสุดชีวิต
ขอบคุณสถาบันบำราศนราดูรและหน่วยงานร่วมมือโครงการออสเตรเลีย ที่ทำให้ผมเรียนรู้งานของหมอและเกียรติของการได้ช่วยผู้ป่วย เห็นคนตายเพราะปัญหาสุขภาพจำนวนมาก จนทำให้ผมมีปณิธานว่า จะหาทางนำพาสุขภาพไปสู่ผู้คนทั้งประเทศไทยให้ได้เหมือนหมอ
รับเข็ม GET Team

รับเข็ม HBL GET Team

ขอบคุณ พี่กฤษดางค์ เพื่อนร่วมงานจากที่ทำงานเก่า ที่แนะนำให้ผมรู้จัก Herbalife ทำให้ตัดสินใจเลิกบริษัทส่วนตัวที่รับเขียน software มาทำธุรกิจเครือข่าย และประสบความสำเร็จ เป็น GET Team และขอบคุณ ผู้นำ Herbalife ทุกท่านที่สอนงาน ให้รู้จักความสำคัญของอาหารสุขภาพ การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี และได้ประสบการณ์การทำงานอย่างหนักและเรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี

ขอบคุณพิเศษสำหรับ พี่ ธเนตร วงษาที่เป็นโค้ชส่วนตัวสอนให้รู้จักการสร้าง แบรนด์ และเน้นเสมอว่าสำคัญมากในการทำธุรกิจเครือข่าย

หนังสือดีโดย ธเนตร วงษา

ขอบคุณพี่พรภวิทย์ ที่สอนให้รู้จักการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอันจะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งระยะยาว และให้รู้จักวิธีการผ่าแผน การเปรียบเทียบข้อดีและด้อย ของทุกค่ายธุรกิจอย่างชำนาญ

ขอบคุณ พี่กมลเวช ที่ให้วิชาสุดยอดเครือข่ายออนไลน์ การตลาดแบบดึงดูดอันเป็นพื่นฐานและสาระสำคัญของการทำธุรกิจ MLM ให้ถูกต้อง และความรู้นี้ได้นำมาเป็นส่วนสำคัญของการตลาดอัตโนมัติเครือข่ายสังคมนี้ (Atomic Social Marketing) ที่ใช้ได้กับทุกธุรกิจในโลกนี้ และเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจของผู้ให้ ?ซึ่งทำให้ผมสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อได้ถ่ายทอดความรู้นี้ต่อไป
ขอบคุณ Micheal Jonesกูรู Affiliate ทำรายได้ $106,000 ใน 4สัปดาห์ ที่สอนให้รู้จักการทำ Affilirate การเขียน copy writing และวิชาว่าด้วยการตลาดผ่านอีเมล Autoresponder ซึ่งผมก็นำมาใช้กับ MLM ส่วน Monetization ได้อย่างได้ผล
ขอบคุณบริษัท JWTบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ของโลกที่ไว้วางใจให้ผมเป็นผู้จัดการ IT มากว่า 6 ปีแล้ว ทำให้ผมได้โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และบริหารโครงการ ITต่างๆ มากมายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค และทำให้ผมได้เรียนรู้วิชา การตลาดและโฆษณา ผ่าน social media จากนักการตลาดระดับโลกมากกว่า 50 ท่าน และยังคงจ่ายเงินเดือนและให้ผมได้ทำงานที่ตนเองรักไปพร้อมๆ กับการทำธุรกิจ MLM ออนไลน์เสริมวันละ 2-5 ชั่วโมงหลังเลิกงาน

Australia เอเจล Trip

ขอบคุณเอเจล และผู้นำเอเจล ที่เปิดโอกาสให้ผมเห็นมุมมองใหม่ของธุรกิจเครือข่าย ที่ไม่ใช่เพียงต้องดู แผนการตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือบริษัท แต่ต้องดู 7 องค์ประกอบตามแนว Peter Ducker จนทำให้ผมประสบความสำเร็จเป็น Regional Director มีรายได้รวมกว่าล้านบาทในปีแรก และได้ท่องเที่ยว ประเทศอเมริกาฟรีเป็นครั้งแรก และยังได้กลับไปเที่ยวออสเตรเลียและได้แวะเยี่ยมเพือนๆ ที่ออสเตรเลียอีกครั้งหลังจากไม่ได้ไปกว่า 10ปี และล่าสุดได้ไปเที่ยว Macau กับ Hongkong ฟรี ?และยังขอบคุณที่ทำให้เห็นหลักการเลือกธุรกิจเพิ่มอีกข้อ คือข้อ 8 ธรรมาภิบาลของบริษัทในการตั้งกฏที่อาจยึดเงินค่าคอมมิชชั่นย้อนหลังคุณได้ทุกเมื่อและอาจไม่มีวันได้หยุดหรือเกษียณจริง

อ.สิรภพรับเข็มจากท่านประธานสนั่น

ขอบคุณพี่ สิรภพ รัตนอภิโรจที่แนะนำให้รู้วิธีเลือกบริษัท เพื่อธุรกิจระยะยาว โดยชี้ให้เห็นว่าบริษัทต้องมั่นคงจริงๆ และมีเจ้าของที่มีคุณธรรมสูง และรักเครือข่าย รักผู้คน เจ้าของดีที่มีเงินจะทำให้เกิด 7 ข้อที่สมบูรณ์จริงๆ ทำแล้วเกษียณได้จริง และเป็นหยิบยื่นโอกาสความมั่งคั่งให้ผมเป็นต้นสาย SNatur
ขอบคุณบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มหาชน จำกัด ขอบคุณคุณสนั่น อังอุบลกุลเจ้าอของบริษัท ที่เปิด เอสเนเจอร์ SNatur โฉมใหม่ ผู้บริหารใหม่ แผนใหม่ ระบบใหม่ ที่มาแรงที่สุดทำให้ 14วันแรกผมสมัครคนได้ 24 คนติดตัวและมีองค์กรสาย sponsor กว่า 187คน มียอด 233,000pv ตั้งแต่เดือนแรก ผ่านไป 4 เดือนรับรายได้รวมมากกว่า 2 แสนบาทและขึ้นตำแหน่งเทียบเท่ากับธุรกิจเดิมที่ทำกว่า 1ปีครึ่ง

และขอขอบคุณอย่างสุดซึ้ง คุณสุทธิรดาภรรยาแสนสวยและน้องทยานิศวร์ เรืองโรชน์ภากุลน้องสาวภรรยาที่ช่วยส่งเสิรมการสร้างบล็อกและทำ อบรมออนไลน์เผยความรู้ที่ได้เรียนรู้และเป็นกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจให้ขยันและจริงจังกับทุกๆ เรื่อง

อังดาเจ้านายน้อย

ขอบคุณลูกสาว ปภัชญา หรืออังดาที่น่ารักที่สุด ทำให้พ่อมีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนที่สุด

ขอบคุณน้องทยานิศวร์อีกครั้งที่แนะนำให้รู้จักพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งและได้อ่านหนังสือคุณศิริพงษ์ เรื่องความสำเร็จจากพระพุทธเจ้า จึงเข้าใจการทำบุญทำทาน นั่งสมาธิ ทำให้ผมตัดสินใจปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกวัน รักษาศีล 5 อย่างเคร่งคัดมากว่า 3 ปี

และขอบคุณในศรัทธาและปัญญาของตนเองและครอบครัว ปลายปีที่แล้วได้เป็นเจ้าภาพกฐิน ด้วยเงินทานส่วนตัว 200,000บาท

ขอบคุณทรัพย์ที่ได้จากธุรกิจเครือข่ายนี้

ทำบุญต่อยอดกฐิน 2แสน

ขอบคุณทุกคนที่ตาม และไว้วางใจให้เป็นผู้นำจนสร้างความสำเร็จนี้ได้
ผมยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึง และคงจะ
ขอบคุณไม่รู้จักจบสิ้น
แต่ที่สำคัญต้อง?ขอบคุณตนเองที่มุ่งมั่นและเป็นคนดี จึงผ่านชีวิตจากไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่พร้อมในทุกด้าน
หากการให้และแบ่งปันประสบการณ์ของผมจะตอบแทนสิ่งดีๆที่ได้รับได้มามากมายได้บ้าง ผมขอให้ คืนสู่สังคมด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจ MLM ให้สำเร็จและถูกต้องได้อย่างไร

ขอขอบคุณทุกคนที่ทำผมมีวัน

ปณิธาน ของผมคือ นำพาความสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไปสู่ผู้คนทั่วโลก
My Name is Zen Soisena and I & MLM Social Expert
เซน สร้อยเสนา

zen :เซน?

 • http://khemarin.epayfriend.com/?refid=246954 Khemarin

  ขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่าคุณเซนเป็นคนดี

 • Suchada1990

  ขอปรบมือให้กับความสำเร็จของคุณ และยินดีด้วยอย่างจริงใจ ชื่นชมในความกตัญญูของคุณที่มีต่อทุกคนโดย
  ไม่ตกหล่น ทึ่งในคาวมมุมานะของคุณด้วย สรุปแล้วคุณเป็นคนดี ที่มีความสามารถด้วย
  ขอให้คุณรักษา ความดีนี้ตลอดไป และ เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 • Lucios26

  ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟัง ยินดีกับความสำเร็จด้วยครับ

 • Adisak

  ขอขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่า ในโลกนี้ยังมีคนดีจริงๆ

  ขอชื่นชมจริงๆ

 • Anfield_bmw7

  ขอบคุณที่ทำบล็อกดีๆให้อ่านและเข้าใจอะไรจากที่ไม่เคย

 • Sriyuth

  ขอบคุณสำหรับความรู้ ประสบการณ์ ที่คุณเซน ได้กรุณาถ่ายทอดให้หลายๆคนได้รู้ได้ทราบ ยอดจริงๆ

 • linn

  สุดยอดแห่งความคิด ?พัฒนาธุรกิจ Online ใน Style เซน สร้อยเสนา (ยินดีร่วมด้วยครับ)

 • Pingback: zimorcr taran()

 • Noyexpo

  ว้าวววว

 • Pingback: maiunemn scaprtsi()

 • Kob_thammason

  ขอขอบคุณ..ระบบธุรกิจเครือข่าย Social network ที่ทำให้เรามาเจอกัน ดิฉันเชื่อว่าในการพบกันของเรา..ย่อมมีเหตุ และผลเสมอ ความบังเอิญไม่มีในโลก ถ้าคุณยึดถือตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..คุณย่อมเข้าใจ ฉันเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น…

 • http://value.exteen.com/ patty

  ขอบคุณสำหรับความรู้จากเว็ปนี้ครับ

ติดตามเว็บตัวอย่างระบบ www.epayfriend.com | www.zoploen.com